Veel collega-scholen zijn u voorgegaan! Vandenberg-ID fotografeert zo’n 300.000 leerlingen per jaar, in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tezamen.
Daarnaast enkele tienduizenden personen in het bedrijfsleven en overheid. Vandenberg-ID heeft 16 Vakfotografen in vaste dienst.
Wij werken uitsluitend met Vakfotografen, die natuurlijk de vereiste theoretische fotokennis bezitten, alsook door ons intern worden opgeleid tot schoolfotograaf.
Door onze jarenlange ervaring, in het werken met kinderen van alle leeftijden, zijn onze fotografen in staat om hele mooie foto’s te maken en tegelijkertijd een gezellige en ontspannen fotodag te creëren. Vandenberg-ID kan met recht zeggen, een ware SCHOOLFOTOGRAAF te zijn.
Met 22 Vakfotografen en 12 mobiele studiowagens, bieden wij een capaciteit van ruim 10.000 personen per dag. Vandenberg-ID is als enige schoolfotograaf in Nederland ISO 9001:2015 gecertificeerd.
Tevens zijn wij aangesloten bij de Beroeps Fotografen Nederland. (BFN) Vandenberg-ID werkt volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Aangezien wij in het onderwijs werken, is ons voltallige personeel gescreend en in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.