Schoolfotografie is een jarenlange traditie in Nederland. Het is een mooie service van scholen naar ouders toe. Hoewel scholen vaak verwend worden met vele verschillende en bruikbare fotoproducten, wordt de fotodag zelf weleens als ballast ervaren. Het gaat ten koste van lestijden, het geeft onrust binnen school en ook in het natraject wordt er inspanning van school gevraagd.

Vandenberg-ID is zich hiervan bewust. In het belang van scholen, is onze filosofie en werkwijze er volledig op gericht om scholen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.
De school ontvangt voorafgaand iedere fotosessie een uitgewerkt draaiboek en een aparte opdrachtbevestiging. Hierin staat exact beschreven wat wij wanneer voor u komen doen, wat u van ons kunt verwachten en ook wat wij van u verwachten. Natuurlijk valt of staat het succes van een fotosessie bij onze samenwerking.
 Met het draaiboek helpen wij u o.a. met het maken van een opnameschema. Hiernaast ontvangt school aankondigingposters om de leerlingen op de hoogte te kunnen stellen dat de schoolfotograaf weer langskomt.
De opnamedag
Onze fotografen zullen zo’n drie kwartier voor aanvang van de fotosessie aanwezig zijn om het apparatuur aan te sluiten en om samen met u een geschikte groepsfotolocatie te kiezen.
Leerlingvriendelijkheid staat bij ons voorop.
Vandenberg-ID werkt niet met freelance fotografen. Wij werken uitsluitend met vakfotografen, welke succesvol de fotovakschool hebben afgerond. Al ons personeel is gescreend en is in het bezit van het officiële bewijs van goed gedrag. Daar houdt het echter niet bij op. Door hun jarenlange ervaring in de schoolfotografie kunnen zij met recht zeggen, een ware SCHOOLFOTOGRAAF te zijn.
Alle portretten worden gemaakt in mobiele fotostudiowagens. Hierdoor hoeft u geen ruimte beschikbaar te stellen, u creëert rust binnen school en u biedt meer privacy aan leerlingen en personeel. Indien u voorkeur geeft aan een binneninstallatie, behoort dat natuurlijk tot de mogelijkheden. Zorgt u dan wel voor een rustige ruimte?
Levering fotopakketten
Ca. 2 weken na de fotosessie ontvangt u de fotopakketten. Deze pakketten ontvangt u op locatieniveau, gebundeld per klas en alle foto-enveloppen zijn gepersonaliseerd en liggen op alfabetische volgorde. Natuurlijk ontvangt u direct alle gratis extra’s voor school.
Levering schoolpassen
Binnen 10 werkdagen na de fotosessie ontvangt u de schoolpassen. Er zijn zelfs mogelijkheden om voor de eerste schooldag te beschikken over alle schoolpassen.
Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.
De digitale beelden voor uw administratiesysteem ontvangt u binnen 5 werkdagen.
Evaluatie
Na iedere fotosessie horen wij graag van u of alles naar tevredenheid is verlopen. Hiervoor kunt u in het jaarlijkse evaluatiegesprek bij u op school, al uw vragen, opmerkingen, complimenten of klachten, op detailniveau bespreken.
Dankzij de feedback van onze klanten en door het uitspreken van uw wensen en behoeften, worden wij gelukkig in staat gesteld om ons jaarlijks te verbeteren.
Om u de beste service en kwaliteit te bieden, volgen wij al 30 jaar alle marktontwikkelingen op de voet en passen wij de allernieuwste technieken toe.
Graag verwelkomen wij u als klant.